Moneyman-ის მიკროსესხი ეს არის

  • 3000 ლარამდე
  • სახლიდან გაუსვლელად
  • გაფორმება 5 წუთში.
  • გადაწყვეტილება 1 წუთში.
  • ფული იმავე დღეს
სესხის აღება

კითხვები და პასუხები

ვის შეუძლია სესხის აღება

რა არის მიკროსესხი?

მიკროსესხი არის არც ისე დიდი თანხა, რომელი გარკვეული პროცენტების დამატებით შეგიძლიათ მიიღოთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში. საბანკო კრედიტისგან მიკროსესხი განსხვავდება თანხის უფრო პატარა მოცულობით, სესხის დაფარვის უფრო მოკლე ვადითა და სესხის გაფორმების სისწრაფით. როგორც წესი, მიკროსესხის გასაფორმებლად საჭიროა მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (პირადობის მოწმობა ან პასპორტი). მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები არ ითხოვენ გირაოს, მოწმობებს ან პასუხისმგებელ პირებს.

ძალიან ბევრი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სესხის მიღების გამარტივებისთვის კლიენტებს სთავაზობს ონლაინ სესხის გაფორმებას. ასეთი სესხის მისაღებად არ არის საჭირო სახლის დატოვება, აუცილებელია მხოლოდ წვდომა ინტერნეტთან. განაცხადის გაფორმების შემდეგ კრედიტორი უმოკლეს დროში იღებს გადაწყვეტილებას და დადებითი პასუხის შემთხვევაში აგზავნის მოთხოვნილ თანხას მსესხებლის საბანკო ბარათზე. შესაძლოა ფულის მიღების სხვა ხერხების არჩევაც. მაგალითად, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ნაწილი სთავაზობს კლიენტებს ფულის გამოტანას ელექტრონულ საფულეზე ან ნაღდი ფულით საბანკო ტერმინალებიდან.

რა ვადით გაიცემა მიკროსესხები?

ხშირ შემთხვევაში, მიკროსესხებს ეძახიან „სასწრაფო ფული ხელფასამდე“. ეს გამოწვეულია იმით, რომ მათი უმრავლესობა გაიცემა ვადით არაუმეტეს 30 კალენდარული დღისა. თუმცა ბაზარზე გხვდება სხვა შემოთავაზებებიც, რომელთა ფარგლებში შესაძლოა სესხის გაფორმება ვადით 1 წელიწადამდე.

ზოგჯერ მსესხებლები, რომლებიც რთულ ვითარებაში იმყოფებიან, იძულებულნი ხდებიან მოითხოვონ სესხის დაფარვის გადავადება. მიკროსაფინანსო კომპანიები, როგორც წესი, თანახმა არიან ამაზე, რადგან მათ უღირთ აცადონ მსესხებელს, რომ მან მოაგვაროს საკუთარი პრობლემები და დაფაროს სესხი. გადავადების გაფორმების შემთხვევაში, კლიენტი თავს არიდებს საჯარიმო სანქციებს და ასევე, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია, მისი საკრედიტო ხაზის ხარისხი არ ფუჭდება.

როგორ გავზარდო მიკროსესხის მიღების შანსები?

მრავალი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სესხის განაცხადის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს უმოკლეს დროში - 10-15 წუთში. ამ წუთების განმავლობაში მათ უნდა მოასწრონ მსესხებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის ყურადღებით შემოწმება. ზუსტად ამიტომ დიდი მნიშვნელოვანი ენიჭება ისეთ კრიტერიუმებს, როგორიცაა სიზუსტე, დეტალურობა და ინფორმაციის უტყუარობა. თუ კლიენტი წერს ყველა ნამდვილ მისამართსა და ტელეფონის ნომრებს, რომლითაც მასთან დაკავშირება არის შესაძლებელი, ეს მისი განაცხადის პლიუსია. თუ კი მსესხებელს შეჰყავს ძველი ტელეფონის ნომრები, რომელსაც დიდი ხანია არ იყენებს, სამსახურის შესახებ ინფორმაცია არასწორია და მითითებული საცხოვრებელი ადგილი სიმართლეს არ შეესაბამება, მაშინ მას გაუჭირდება სესხის მიღება. მრავალ კომპანიას დღესდღეობით გააჩნია სხვადასხვა ინფორმაციის ბაზები, რომელთა გამოყენებით ისინი მარტივად შეამოწმებენ ამა თუ იმ ინფორმაციას.

ასევე კომპანიები დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ იმასაც, თუ რა ქმედებებს ახორციელებს მსესხებელი მათ ვებგვერდზე. თუ მომხმარებელი ყურადღებით ეცნობა საჭირო დოკუმენტებს, სესხის პირობებს და ირჩევს მისთვის სასურველ თანხასა და ვადას, მაშინ ამ ფაქტმა შეიძლება დაახასიათოს იგი როგორც პასუხისმგებელი პიროვნება. ასეთი მსესხებლებით დაინტერესებულია ნებისმიერ კრედიტორი.