Moneyman-ის მიკროსესხი ეს არის

  • 3000 ლარამდე
  • სახლიდან გაუსვლელად
  • გაფორმება 5 წუთში.
  • გადაწყვეტილება 1 წუთში.
  • ფული იმავე დღეს
სესხის აღება

ონლაინ სესხების სახეობები

რა არის ონლაინ სესხი? ეს არის კრედიტი, რომლის მიღება შეიძლება ინტერნეტის მეშვეობით. აღნიშნული მომსახურეობა ბაზარზე საკმაოდ ახალია, მაგრამ მას უკვე აქვს მოპოვებული პოპულარობა ინტერნეტ ქსელის მომხმარებლებს შორის.

ონლინ დაკრედიტების თანამედროვე ტექნოლოგიის მეშვეონით შესაძლებელი გახდა სესხის მიღებაზე განაცხადის შეტანის პროცედურის დაჩქარება და გამარტივება.

კრედიტის მიღების აღნიშნული მეთოდი სულ მალე შეცვლის ჩვეულებრივ საბანკო კრედიტებს. ამ სისტემის დახმარებით შესაძლებელი გახდა ფულის სწრაფი მიღება და მაღაზიებში წარმოდგენილი ნებისმიერი პროდუქციის თუ მომსახურეობის შეძენა.

ყველა სესხის მთავარ ნაკლოვანებას წარმოადგენს მისი დროზე დაფარვის საჭიროება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი ონლაინ დაკრედიტების დროს არის მონაცემების გადაცემის არხის დაცულობის საკითხი.

დანარჩენს რაც შეეხება, ონლაინ დაკრედიტების მეთოდს აქვს რიგი უპირატესობებისა, რომელთა რიცხვს მიეკუთვნება სესხის მიღების სიმარტივე და სისწრაფე.

ონლაინ სესხის სახეობები

განვიხილოთ ონლაინ სესხების ძირითადი სახეობები და მათი პლიუსები და მინუსები. სესხები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან ძირითადად ფულის მიღების მეთოდებით. აქ განხილულია კრედიტები საბანკო ანგარიშზე და აგრეთვე ინტერნეტ-მაღაზიებში კრედიტების დაკრედიტება.

ონლაინ სესხი საბანკო ანგარიშზე ან ბარათზე

ონლაინ სესხი საბანკო ანგარიშზე - ეს არის ექსპრეს კრედიტი, რომლის პირობებში თანხის გადარიცხვა ხორციელდება მსესხებლის საბანკო რეკვიზიტებზე ან პლასტიკურ ბარათზე. ამ კრედიტის ასაღებად დაგჭირდებათ საბუთების მინიმალური პაკეტი (საპასპორტო მონაცემები, მობილური ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტა და საბანკო ანგარიში). მაგრამ ამ მეთოდს აქვს ერთი ნაკლოვანება - ფული ჩაგერიცხაბთ ბანკის სამუშაო დღეებში.

თუ თქვენ განახცადი სამუშაო დღეს შეიტანეთ, ფულის მიღებას იმ დღესვე, ან მეორე დღეს შეძლებთ. განაცხადის გაფორმების პროცესს დასჭირდება არა უმეტეს 15 წუთისა, გადაწყვეტილებას გაიგებთ მომენტალურად.

ონლაინ კრედიტები ჩვეულებრივისგან განსხვავდებიან ფულის მიღების მეთოდებით. ისინი ინტერაქტიულები არიან. მსესხებელს არ სჭირდება ბანკში მისვლა, რიგში დგომა, საბუთების შევსება და უსაფრთხოების სამსაურში შემოწმების პროცედურის გავლა.

ინტერნეტ-მაღაზიებში ყიდვების დაკრედიტება

ინტენრეტ-მაღაზიების ზოგიერთი საიტი გვთავაზობს პროდუქციის კრედიტით ყიდვის შესაძლებლობას. მოწონებული პროდუქციის არჩევის მერე საჭიროა მითითებულ ბმულზე გადასვლით ბანკების სიის გახსნა და კრედიტით პროდუქციის ყიდვის პირობების დეტალური შესწავლა. შემდეგ ხდება ბანკის არჩევა და ანკეტის შევსება. გარკვეული დროის მერე სერვისი იძლევა პასუხს სესხის გაცემის ან არ გაცემის თაობაზე. თუ გადაწყვეტილება დადებითი იქნება, ინტერნეტ-მაღაზია მიიღეას მოთხოვნილ ტანსას ბანკისგან და გაუგზავნის მყიდველს შეკვეთილ პროდუქციას. მისი მიღების შემდეგ საჭიროა ბანკი-კრედიტორისთვის საჭირო საბუთების დედნების შენახვა.

პროდუქციის მიღების შემდეგ ბანკისგან მიიღებთ საბუთების კომპლექტს, რომელიც თქვენ მიერ იქნება ხელმოსაწერი. გასათვალისწინებელია, რომ უპროცენტო კრედიტი არ არსებობს და ბანკები სესხის ამ სახეობის გაცემის დროს მნიშვნელოვნად ზრდიან საპროცენტო განაკვეთსა და საკომისიოს.