Moneyman-ის მიკროსესხი ეს არის

  • 3000 ლარამდე
  • სახლიდან გაუსვლელად
  • გაფორმება 5 წუთში.
  • გადაწყვეტილება 1 წუთში.
  • ფული იმავე დღეს
სესხის აღება

კომპანია „მანიმენ“–ის ახალი ამბები

27.09.2017

როგორ არ მოვხვდე ფინანსურ პირამიდაში?

პირადი ინვესტირების ბაზარზე უკვე დიდი ხანია არსებობს ე.წ. ფინანსური პირამიდები. მათ მიერ მრავალი ფინანსური მსხვერპლის არსებობის მიუხედავად, ისინი საკუთარ აქტივობას არ წყვეტენ და კვლავ საფრთხეს უქმნიან თითოეულ მოქალაქებს, რომელიც კარგად არ ერკვევა ინვესტირებაში. ეს აუარესებს საქართველოში არსებულ რთულ ეკონომიკურ მდგომარეობას. ამის შესახებ უფრო დაწვრილებით შეგიძლიათ წაიკითხოთ ჩვენს სტატიაში „რატომ ვერ ფარავს მოსახლეობა ვალებს?“ იმისთვის, რომ თქვენ არ გაიზიაროთ ფინანსურ პირამიდის წევრთა ბედი, ჩვენ შევადგინეთ ჩამონათვალი იმ ნიშნებისა, რომლითაც შეგიძლიათ იცნოთ ფინანსური პირამიდა და არ მოხვდეთ მასში.

31.08.2017

რა მოხდება, თუ არ გადავიხდი სესხს?

სესხის აღებისას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპია სესხის დაფარვა. ეს არის ასევე მრავალი ადამიანისთვის ყველაზე რთული ნაწილი. არსებობს სხვადასხვანაირი შემთხვევა - ვიღაც უბრალოდ არ ფიქრობს წინასწარ იმაზე, რომ შემდეგ სესხს ვერ დაფარავს, ვიღაცის ცხოვრებაში მოულოდნელი ცვლილებები მოხდა, მაგალითად, მათ დაკარგეს სამსახური. ეს პრობლემა დღის წესრიგში დგას განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში, როგორიც არის საქართველო. ამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ჩვენს სტატიაში „რატომ ვერ ფარავს მოსახლეობა ვალებს?“

29.08.2017

სესხები მემკვიდრეობით

მემკვიდრეობით გადადის არამხოლოდ ქონება და ფულადი სახსრები, არამედ გარდაცვლილი ადამიანის სესხებიც. ამრიგად კანონმდებლობა იცავს კრედიტორის უფლებებს მსესხებლის სიკვდილის შემთხვევაში. სესხები გადადის მემკვიდრეობით იმავე წესებით, რაც სხვა ქონება. ერთადერთი გამონაკლისია ისეთი სესხები, რომელთა აღებისას გაფორმებული იყო მათი განუყოფლობა კონკრეტულ პიროვნებასთან. სხვადასხვა კომპანიაში სესხის აღების პირობების უფრო დეტალურად გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს საიტზე წარმოდგენილ რეიტინგში.

10.05.2017

სწრაფი ონლაინ სესხი

ონლაინ სესხის მიღებას გააჩნია რამდენიმე უპირატესობა. ერთ-ერთი მათგანი, რომელსაც ყველაზე მეტ ყურადღებას აქცევენ კლიენტები, არის მისი მიღების სისწრაფე. ეს გამოწვეულია რამდენიმე ფაქტორით, მათ შორის იმით, რომ სესხზე განაცხადის შემოწმება ნაკლებად მკაცრად ხდება ვიდრე ბანკში. ამის გამო, ონლაინ სწრაფ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი შედარებით მაღალია, რადგან ეს კომპანიები უფრო მარტივად იძლევიან სესხებს. აქ არსებობს რამდენიმე ტიპის კრედიტორი, ანუ მიკროსაფინანსო კომპანიები და კერძო კრედიტორები.

13.04.2017

როგორ ავირჩიოთ მიკროსაფინანსო კომპანია?

მიკროკრედიტები (ანუ მიკროსესხები) არის მცირე მოცულობის სესხები, რომლებსაც გვთავაზობს მიკროსაფინანსო კომპანიები. ასეთი სესხების დაფარვის ვადა, როგორც წესი, არ აღემატება ერთ თვეს, თუმცა ზოგი მიკროსაფინანსო უფრო გრძელვადიან სესხებსაც სთავაზობს მომხმარებელს. რაც შეეხება სესხის თანხის ოდენობას, პირველადი სესხის შემთხვევაში, ის როგორც წესი მერყეობს 100 ლარიდან 300 ლარამდე. თუ კი მსესხებელმა გადაწყვიტა, რომ მიიღოს მიკროსესხი, მას უნდა ახსოვდეს, რომ ეს არ არის მეგობრებისგან ან ნაცნობებისგან სესხება. ეს არის ისეთივე სესხი, როგორც ბანკის კრედიტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ იგი უნდა იქნას დაფარული დროულად. ხოლო ვადის გადაცილების შემთხვევაში, დაწესებულია ისეთივე სანქციები, როგორც ბანკში კრედიტის დაფარვის ვადის გადაცილების შემთხვევაში.

16.03.2017

როგორ მივიღოთ ფინანსური გადაწყვეტილებები სწორად?

მიკროსესხების, კრედიტების გაფორმების დროს, საკუთარი ბიზნესის დაწყებისას ან ფულის სხვისთვის სესხებისას ჩვენ ვიღებთ ამა თუ იმ ფინანსურ გადაწყვეტილებას. მრავალი ადამიანის უბედურება სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ისინი კარგად ვერ აანალიზებენ საკუთარ ნაბიჯებს და გადაწყვეტილებებს იღებენ ზედმეტად სწრაფად ან ვერ ხვდებიან, როგორ აზროვნებენ სხვა ადამიანები. ჩვენ მოგიყვებით ყველაზე საინტერესო ტექნიკების შესახებ, რომელთა გამოყენებაც ნებისმიერ ადამიანს დაეხმარება პირადი ეფექტურობისა და კეთილდღეობის ამაღლებაში.

14.07.2014

კრედიტის საკომისიოების ძირითადი სახეობები

აქ აღწერილია საკომისიოს ყველაზე პოპულარული სახეობები.

14.07.2014

ვალი და ვადაგადაცილებული სესხები

რა უნდა მოიქმედოთ მაშინ, როდესაც დაგავიანდათ და დათქმულ ვადაში კრედიტის დასაფარად საჭირო თანხა ვერ შიტანეთ.

14.07.2014

ონლაინ სესხების სახეობები

რა არის ონლაინ სესხი? ეს არის კრედიტი, რომლის მიღება შეიძლება ინტერნეტის მეშვეობით. აღნიშნული მომსახურეობა ბაზარზე საკმაოდ ახალია, მაგრამ მას უკვე აქვს მოპოვებული პოპულარობა ინტერნეტ ქსელის მომხმარებლებს შორის.

14.07.2014

მიკროდაკრედიტება

მიკროდაკრედიტება არის ერთ–ერთი ყველაზე პოპულარული და მოთხოვნადი სერვისი ფინანსური მომსახურეობის მომხმარებლებს შორის, მისი არსი მდგომარეობს კლიენტებზე მოკლე პერიოდით მცირე ოდენობის ფულადი სახსრების კრედიტის სახით გაცემაში.

Loading...