Moneyman-ის მიკროსესხი ეს არის

  • 3000 ლარამდე
  • სახლიდან გაუსვლელად
  • გაფორმება 5 წუთში.
  • გადაწყვეტილება 1 წუთში.
  • ფული იმავე დღეს
სესხის აღება

უპროცენტო სესხები

5
გამოხმაურება: 10
ვადა 1 თვე
თანხა/პროცესი 100-150 უნიფეი, კარტა
კურსი 15.7% თვის
განხილვა 5 წუთში
დამტკიცება 63%

3
გამოხმაურება: 4
ვადა 3-12 თვე
თანხა/პროცესი 50-25000 უნიფეი, კარტა
კურსი 18% თვის
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 75%

3
გამოხმაურება: 4
ვადა 12 თვე
თანხა/პროცესი 5000-50000 უნიფეი, კარტა
კურსი 16% თვის
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 78%

3
გამოხმაურება: 1
ვადა 48 თვე
თანხა/პროცესი 500-40000 უნიფეი, კარტა
კურსი 12% თვის
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 63%

3
გამოხმაურება: 1
ვადა 48 თვე
თანხა/პროცესი 400-45000 უნიფეი, კარტა
კურსი 8.4% თვის
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 64%

3
გამოხმაურება: 1
ვადა 3-60 თვე
თანხა/პროცესი 200-50000 უნიფეი, კარტა
კურსი 11.8% თვის
განხილვა 15 წუთში
დამტკიცება 72%

3
გამოხმაურება: 0
ვადა 6-120 თვე
თანხა/პროცესი 500-270000 უნიფეი, კარტა
კურსი 13% თვის
განხილვა 15 წუთში
დამტკიცება 60%

3
გამოხმაურება: 0
ვადა 60 თვე
თანხა/პროცესი 1000-30000 უნიფეი, კარტა
კურსი 11.75% თვის
განხილვა 25 წუთში
დამტკიცება 65%

3
გამოხმაურება: 0
ვადა 3-120 თვე
თანხა/პროცესი 1000-100000 უნიფეი, კარტა
კურსი 9.9% თვის
განხილვა 15 წუთში
დამტკიცება 63%

3
გამოხმაურება: 0
ვადა თვე
თანხა/პროცესი - უნიფეი, კარტა
კურსი % თვის
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 72%

3
გამოხმაურება: 0
ვადა 36 თვე
თანხა/პროცესი 5000-200000 უნიფეი, კარტა
კურსი 14.9% თვის
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 62%

3
გამოხმაურება: 0
ვადა 42 თვე
თანხა/პროცესი 300-100000 უნიფეი, კარტა
კურსი % თვის
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 65%

3
გამოხმაურება: 0
ვადა 60 თვე
თანხა/პროცესი 1500-150000 უნიფეი, კარტა
კურსი 13% თვის
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 69%

3
გამოხმაურება: 0
ვადა 3-48 თვე
თანხა/პროცესი 500-45000 უნიფეი, კარტა
კურსი 7.5% თვის
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 69%

3
გამოხმაურება: 0
ვადა თვე
თანხა/პროცესი - უნიფეი, კარტა
კურსი 12% თვის
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 71%

უპროცენტო კრედიტების შემთხვევები

ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც დასჭირდა სესხის მიღება, ოცნებობს უპროცენტო კრედიტის აღებაზე. მაშინ არ გიწევთ არანაირი დამატებით თანხის გადახდა, თქვენ ფარავთ მხოლოდ ზუსტად იმ ოდენობით ფულს, რამდენიც ამ საფინანსო კომპანიიდან მიიღეთ. თუმცა რა სარგებელი შეიძლება ჰქონდეს კომპანიას ასეთი სესხის გაცემისგან?

სესხის გაცემა არის ისეთივე სერვისი, როგორც რესტორანში მომსახურეობა ან ნებისმიერი სხვა სამსახურია. თითოეული სერვისი მოითხოვს გარკვეულ ადამიანურ რესურსს და დროის ინვესტიციას, რის სამაგიეროდაც კომპანია თუ კერძო პირი იღებს ანაზღაურებას. ზუსტად ასეთი სიტუაციაა სესხის გაცემა/მიღების შემთხვევაშიც. იმისთვის, რომ თქვენ საჭირო მომენტში დროებით მიიღეთ თანხა, თქვენ უნდა გადაუხადოთ იმ იურიდიულ თუ ფიზიკურ პირს, რადგან მათ ეს სერვისი გაწიეს თქვენი საჭიროების მიხედვით.

ამის მიუხედავად, არსებობს შემთხვევები, როდესაც კომპანიისთვის გამართლებულია უპროცენტო სესხის გაცემა. ასეთი შემთხვევაა, მაგალითად, პირველად სესხის აღება. ბაზარზე არსებობს მრავალი ფირმა, რომელიც იძლევა სესხებს შედარებით მსგავსი პირობებით. მათ შორის არსებობს კონკურენცია და ნებისმიერი კომპანია ცდილობს იყოს საკუთარ მეტოქეზე რაიმე კომპონენტით უფრო მიმზიდველი, რათა პოტენციური მომხმარებელი მისი ერთგული კლიენტი გახდეს. კლიენტების მოზიდვის ერთ-ერთი ხერხია გასცეს სესხები პროცენტის გარეშე. ასეთი სესხი, ცხადია, ყველაზე ხელსაყრელია კლიენტისთვის. ხოლო მას შემდეგ, რაც კლიენტმა ერთხელ გამოსცადა საკუთარ თავზე ამ კონკრეტული კომპანიის მომსახურეობა, მას მოეწონა მისი სერვისი და იგი თანახმაა მომავალში გადაიხადოს საჭირო საფასური, პროცენტების სახით, ამ კომპანიით სარგებლობისთვის.

როგორც წესი, ასეთი სესხი პროცენტის გარეშე შეადგენს შედარებით დაბალ თანხას. ხოლო ყოველი შემდეგი სესხის აღების შემთხვევაში თქვენი ლიმიტი იზრდება და საჭიროების მიხედვით შეგიძლიათ აიღოთ უფრო მეტი ოდენობით ფული. არ დაიჯეროთ, რომ რომელიმე კომპანია ყოველთვის იძლევა უპროცენტო სესხებს - ეს შეუძლებელია. თუმცა შესაძლოა, რომ პირველი სესხი იყოს უპროცენტო, ხოლო შემდეგ სესხზე დაგერიცხოთ გარკვეული პროცენტები. ეცადეთ, რომ შეადაროთ ერთმანეთს სხვადასხვა კომპანიების პროცენეტული მაჩვენებლები და აირჩიოთ სესხი საუკეთესო პირობებით.

Loading...