Moneyman-ის მიკროსესხი ეს არის

  • 3000 ლარამდე
  • სახლიდან გაუსვლელად
  • გაფორმება 5 წუთში.
  • გადაწყვეტილება 1 წუთში.
  • ფული იმავე დღეს
სესხის აღება

საქართველოში გაცემულია 4 მილიონი ონლაინ-კრედიტი

„ონლაინ-საკრედიტო ორგანიზაციები საქართველოს ფინანსურ ბაზარზე გამოჩნდა მხოლოდ 3-4 წლის წინ და თუ ვიმსჯელებთ მათი საქმიანობის შედეგებზე ასეთ მოკლე დროში, ცხადი ხდება, რომ ფულის მიღების გამარტივებული გზები მოსახლეობაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ამის მთავარი მიზეზი იმაში მდგომარეობს, რომ დაბალი და საშუალო შემოსავლის მქონე ადამიანებს აქვთ ფინანსური პრობლემები“, - განაცხადა არასამათავრობო ორგანიზაციის „საზოგადოება და ბანკები“ წარმომადგენელმა, ანი ალიბეგაშვილმა.

რას უდრის ქართველი მოქალაქის საარსებო მინიმუმი?

თითოეულ ქვეყანაში განსაზღვრულია საკუთარი საარსებო მინიმუმი. ამ მაჩვენებლის არსებობა აუცილებელია იმისთვის, რომ განსაზღვრული იყოს ასაკოვანი ადამიანების პენსიები და სხვა სოციალური დახმარების ოდენობა. რამდენად სრულდება ეს ურთიერთმიმართება ან რამდენად არის საარსებო მინიმუმი რეალურად საკმარისი არსებობისთვის? ეს კითხვა ბევრ მოქალაქეს აწუხებს, განსაკუთრებით მათ, ვისი ცხოვრებაც ამ საარსებო მინიმუმის რაოდენობაზეა დამოკიდებული. ჩვენ გთავაზობთ სტატისტიკას, რომელიც 2017 წლის მონაცემებს ასახავს. ხოლო დასკვნები თქვენით შეგიძლიათ გამოიტანოთ.

მიკროსაფინანსო კომპანიების ქონება 51.2%-ით გაიზარდა

მიკროსაფინანსო კომპანიების მიერ კრედიტების დაფარვის მიზნით მიღებული ქონება გასული წლის განმავლობაში გაიზარდა 51.2%-ით. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემების მიხედვით, 2016 წლის მეოთხე კვარტალისთვის მიკროსაფინანსო კომპანიების განკარგულებაში არსებობდა ქონება, რომლის მთლიანი ღირებულება 14,3 მილიონ ლარს შეადგენდა. ეს მაჩვენებელი 4,8 მილიონი ლარით მეტია, ვიდრე 2015 წლის ანალოგიური მონაცემები - მაშინ ამავე პერიოდში ეს მაჩვენებელი შეადგენდა 9,4 მილიონ ლარს.

რატომ ვერ ფარავს მოსახლეობა ვალებს?

ლარის კურსის რადიკალური ცვლილებები მოქმედებს არა მხოლოდ იმპორტირებული პროდუქტების ფასზე, არამედ ძლიერ დარტყმას აკეთებს მოსახლეობის მიერ უცხოურ ვალუტაში აღებულ სესხებზე. ასეთი კრედიტების რაოდენობა საგრძნობლად გაიზარდა წინა წლის ზაფხულში. კერძოდ, 2016 წლის ივლისში, წლის დასაწყისთან შედარებით, ბანკებში მთლიანად დაუფარავი კრედიტების თანხის ჯამმა 82 171 000 ლარით გაიზარდა, რაც მოიცავს 28.1%-ს. ხოლო ცალკე უცხოურ ვალუტაში აღებული კრედიტების შემთხვევაში, ეს მაჩვენებელი განსაკუთრებით დიდია - 35.4%. კონკრეტული რიცხვები, ეროვნული ბანკის მიხედვით, კი შემდეგია - იანვარში დაუფარავი სესხების მოცულობა იყო 292 124 000 ლარი, ხოლო ივლისში ეს მაჩვენებელი გაიზარდა 374 295 000 ლარამდე. ზუსტად ამ რიცხვებს შორის ურთიერთდამოკიდებულება უდრის 28.1%-ს. ხოლო განცალკევებულად უცხოურ ვალუტაში აღებული სესხების რაოდენობა შემდეგია: იანვარში ეს შეადგენდა 165 800 000 ლარს, ხოლო ივლისში გაიზარდა 224 600 000 ლარამდე, რაც ნიშნავს 35.4%-იან ზრდას. ხოლო ლარში აღებული ვადაგადაცილებული სესხების რაოდენობა მხოლოდ 18.5%-ით გაიზარდა - იანვარში 126 200 000 ლარიდან ივლისში 149 600 000 ლარამდე.

5
გამოხმაურება: 10
ვადა 1 თვე
თანხა/პროცესი 100-150 უნიფეი, კარტა
კურსი 15.7% თვის
განხილვა 5 წუთში
დამტკიცება 63%

3
გამოხმაურება: 4
ვადა 3-12 თვე
თანხა/პროცესი 50-25000 უნიფეი, კარტა
კურსი 18% თვის
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 75%

3
გამოხმაურება: 4
ვადა 12 თვე
თანხა/პროცესი 5000-50000 უნიფეი, კარტა
კურსი 16% თვის
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 78%

3
გამოხმაურება: 1
ვადა 48 თვე
თანხა/პროცესი 500-40000 უნიფეი, კარტა
კურსი 12% თვის
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 63%

3
გამოხმაურება: 1
ვადა 48 თვე
თანხა/პროცესი 400-45000 უნიფეი, კარტა
კურსი 8.4% თვის
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 64%

3
გამოხმაურება: 1
ვადა 3-60 თვე
თანხა/პროცესი 200-50000 უნიფეი, კარტა
კურსი 11.8% თვის
განხილვა 15 წუთში
დამტკიცება 72%

3
გამოხმაურება: 0
ვადა 6-120 თვე
თანხა/პროცესი 500-270000 უნიფეი, კარტა
კურსი 13% თვის
განხილვა 15 წუთში
დამტკიცება 60%

3
გამოხმაურება: 0
ვადა 60 თვე
თანხა/პროცესი 1000-30000 უნიფეი, კარტა
კურსი 11.75% თვის
განხილვა 25 წუთში
დამტკიცება 65%

3
გამოხმაურება: 0
ვადა 3-120 თვე
თანხა/პროცესი 1000-100000 უნიფეი, კარტა
კურსი 9.9% თვის
განხილვა 15 წუთში
დამტკიცება 63%

3
გამოხმაურება: 0
ვადა თვე
თანხა/პროცესი - უნიფეი, კარტა
კურსი % თვის
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 72%

3
გამოხმაურება: 0
ვადა 36 თვე
თანხა/პროცესი 5000-200000 უნიფეი, კარტა
კურსი 14.9% თვის
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 62%

3
გამოხმაურება: 0
ვადა 42 თვე
თანხა/პროცესი 300-100000 უნიფეი, კარტა
კურსი % თვის
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 65%

3
გამოხმაურება: 0
ვადა 60 თვე
თანხა/პროცესი 1500-150000 უნიფეი, კარტა
კურსი 13% თვის
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 69%

3
გამოხმაურება: 0
ვადა 3-48 თვე
თანხა/პროცესი 500-45000 უნიფეი, კარტა
კურსი 7.5% თვის
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 69%

3
გამოხმაურება: 0
ვადა თვე
თანხა/პროცესი - უნიფეი, კარტა
კურსი 12% თვის
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 71%

5
გამოხმაურება: 10
ვადა 1 თვე
თანხა/პროცესი 100-150 უნიფეი, კარტა
განაკვეთი 15.7% თვეში
განხილვა 5 წუთში
დამტკიცება 63%

3
გამოხმაურება: 4
ვადა 3-12 თვე
თანხა/პროცესი 50-25000 უნიფეი, კარტა
განაკვეთი 18% თვეში
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 75%

3
გამოხმაურება: 4
ვადა 12 თვე
თანხა/პროცესი 5000-50000 უნიფეი, კარტა
განაკვეთი 16% თვეში
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 78%

3
გამოხმაურება: 1
ვადა 48 თვე
თანხა/პროცესი 500-40000 უნიფეი, კარტა
განაკვეთი 12% თვეში
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 63%

3
გამოხმაურება: 1
ვადა 48 თვე
თანხა/პროცესი 400-45000 უნიფეი, კარტა
განაკვეთი 8.4% თვეში
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 64%

3
გამოხმაურება: 1
ვადა 3-60 თვე
თანხა/პროცესი 200-50000 უნიფეი, კარტა
განაკვეთი 11.8% თვეში
განხილვა 15 წუთში
დამტკიცება 72%

3
გამოხმაურება: 0
ვადა 6-120 თვე
თანხა/პროცესი 500-270000 უნიფეი, კარტა
განაკვეთი 13% თვეში
განხილვა 15 წუთში
დამტკიცება 60%

3
გამოხმაურება: 0
ვადა 60 თვე
თანხა/პროცესი 1000-30000 უნიფეი, კარტა
განაკვეთი 11.75% თვეში
განხილვა 25 წუთში
დამტკიცება 65%

3
გამოხმაურება: 0
ვადა 3-120 თვე
თანხა/პროცესი 1000-100000 უნიფეი, კარტა
განაკვეთი 9.9% თვეში
განხილვა 15 წუთში
დამტკიცება 63%

3
გამოხმაურება: 0
ვადა თვე
თანხა/პროცესი - უნიფეი, კარტა
განაკვეთი % თვეში
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 72%

3
გამოხმაურება: 0
ვადა 36 თვე
თანხა/პროცესი 5000-200000 უნიფეი, კარტა
განაკვეთი 14.9% თვეში
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 62%

3
გამოხმაურება: 0
ვადა 42 თვე
თანხა/პროცესი 300-100000 უნიფეი, კარტა
განაკვეთი % თვეში
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 65%

3
გამოხმაურება: 0
ვადა 60 თვე
თანხა/პროცესი 1500-150000 უნიფეი, კარტა
განაკვეთი 13% თვეში
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 69%

3
გამოხმაურება: 0
ვადა 3-48 თვე
თანხა/პროცესი 500-45000 უნიფეი, კარტა
განაკვეთი 7.5% თვეში
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 69%

3
გამოხმაურება: 0
ვადა თვე
თანხა/პროცესი - უნიფეი, კარტა
განაკვეთი 12% თვეში
განხილვა 30 წუთში
დამტკიცება 71%

Loading...